Kostnadseffektivt och hållbart byggande med Quad-Lock

Quad-Lock Insulating Värmeisolerade betonggjutformar Quad-Lock möjliggör att uppföra hållbara betongbyggnader och fungerar som värmeisolering, vilket resulterar i tryggare, bekvämare och miljövänligare hem och kommersiella byggnader. Värmeisolerade betongformar Quad-Lock är oändligt anpassbara och möjliggör en flexibilitet i konstruktion och design som ingen annan formtyp kan ge.

Arkitekter & Ingenjörer

Architects Quad-Lock-produkterna är oändligt anpassbara och ger en unik flexibilitet i konstruktion och design. Quad-Lock kan lätt formas till olika designelement för moderna byggnader — öppningar, hörn, vinklar, kurvor och bågar. Quad-Lock möjliggör arkitekter och ingenjörer att skapa hållbara och estetiskt tilltalande byggnader.

Entreprenörer och Builders

Contractors Quad-Lock minskar tidsåtgången och kostnaderna vid byggandet genom att förena flera byggetapper till ett enda enkelt byggmoment, vilket även minskar behovet av arbetskraft. Dessutom reduceras försäkrings- och bevakningskostnaderna för byggplatsen. Quad-Locks tekniska team är tillgängligt för att hjälpa dig med alla frågor kring ditt projekt.

Hemägare

Home Owners Ägare av bostäder byggda med Quad-Lock berömmer enhälligt komforten, ljudisoleringsförmågan och energieffektiviteten av sina hem. Bostäder av Quad-Lock behåller en jämn inomhustemperatur, har mycket bättre ljudsäkerhet och låg risk för mögelangrepp och intrång av allergener. Se hur du kan minska dina energiräkningar betydligt.