Tekniska material

Nedan finns länkar till tekniska och utbildningsmaterial om Quad-Locks bygglösningar:

Quad-Lock BBA Certificate 06.4347

Quad-Lock European Technical Approval ETA-06/0189

 

Quad-Locks ICF för väggar

 Instructional Material

Tekniska broschyrer

Quad-Deck IFC för golv, tak, lutande konstruktioner

R-ETRO värmeisoleringssystem för renovering

Expandable Polystyrene (EPS) Data