R-ETRO värmeisoleringssystem för befintliga väggar

Hälften av energiförbrukningen i ett genomsnittligt hem går  uppvärmning och nedkylning. Otillräcklig värmeisolering och luftläckage är de främsta orsakerna för energiförlust i de flesta hemmen.

Worship Facilities Conference & Expo (WFX) New Product Award Winner

Retrofit Insulation Options

Retrofit Insulation Options

R-ETRO-systemet erbjuder husägare ett enkelt men effektivt sätt att komplettera en befintlig byggnad med en värmeisoleringsprodukt med de bästa värdena och använda den som underlag för ytbeklädnader.

Expanderad polystyren (EPS) är den mest effektiva värmeisoleringen pga dess inerta egenskaper: EPS har inget näringsvärde för växter, djur eller mikroorganismer. Den ruttnar inte och är ytterst beständig mot mögel. EPS varken bryts ned eller förmultnar, dess U-värde ökar inte med tiden. Olikt isoleringsmattor kommer den inte att sjunka ner eller sätta sig. Ingen extra stomme behövs vilket minimerar risken för köldbryggor.

R-ETRO Details - CMU Walls, Stucco or Stone Finish

R-ETRO Details – CMU Walls, Stucco or Stone Finish

När värmeisolering utförs i samband med annat ordinärt underhåll eller renovering är det ett kostnadseffektivt sätt att förbättra byggnadens klimatskal avseende värmeöverföring och in- och utflöde av luft. Vid oisolerade källare gör en invändig extraisolering källarutrymmen bekvämare och användbara.

 • Spar pengar: Betydligt lägre energiförbrukning
  • Det lägsta U-värdet bland isoleringssystem
  • U-värdet av EPS ökar inte med tiden
  • Hindrar luftintrång
 • Det är enkelt: Snabbare och lättare montering än hos övriga isoleringssystem
  • För nybygge eller renovering
  • Ett inbyggt infästningssystem är bättre än limmade system
  • Jämnar ut ytan för slutbehandling
  • Inbyggd regnspärr
 • Det är säkert: Inga hälsorisker vid montering eller användning
  • Inga CFC- eller HCFC-föreningar. EPS är beständig mot mögel, förmultning och röta
  • Modifierad EPS innehåller brandhämmande medel
 • Hur det fungerar

  R-ETRO-låsbryggor fästs vid befintliga väggar med skruvar med centeravstånd på 610mm*. EPS-paneler placeras över bryggflänsar och nästa rad av R-ETRO-bryggor monteras på panelernas överkanter efter varje 610mm. Panelerna kan lätt skäras kring öppningar och utskjutande detaljer på byggnaden. Ytbeklädnader kan läggas direkt ovanpå R-ETRO-systemet, alternativt kan läkt monteras på panelytan före slutbehandling.

  * För områden med hög vindbelastning se R-ETRO System Product Manual. Acrobat Reader PDF

  Systemets komponenter:

  EPS-isolering: Quad-Lock Panels

  Plus Panel Plus-FS Panel

  Låsbryggor och plåtrännor:

  R-ETRO Plus Tie R-ETRO Plus Top Tie R-ETRO Plus Metal Track

  Fästdetaljer:

  Wind-lock Fasteners Wind-lock Fasteners for Stucco Applications Track Fasteners