Quad-Lock låsbryggor

Quad-Lock låsbryggor länkar samman Quad-Lock-paneler för att forma en hålighet för betongen.
Quad-Lock låsbryggor:

Quad-Lock Tie Dimensions

Quad-Lock Ties

  • Kan koppla ihop panelerna i 4 olika riktningar (därav namnet “Quad-Lock”): i tvärriktning, i vertikalriktning, med ändskarvar och längs horisontalfogar.
  • Fungerar som fästpunkter för stöd och ytbeklädnader.
  • Underlättar placering av stålarmeringen med hjälp av gjutna armeringsstöd på låsbryggorna.
  • Hjälper att fixera hörn, T-formade väggar osv.
  • Ingjuten vattenspärr garanterar att vatten inte kan tränga in vid låsbryggorna.

Låsbryggor placeras vid anslutningen av horisontal- och vertikalskarvar av alla paneler samt mellan dem med avstånd på 305mm [12?], placeringen är markerad med djupare och bredare spår i panelerna. Låsbryggor placeras i linje efter varje 305mm [12?] i alla väggar, både horisontalt och vertikalt. Två Quad-Lock-paneler och fyra Quad-Lock-låsbryggor utgör en enhet. Låsbryggor monteras försänkta i panelernas utsida för att utesluta köldbryggor och undvika att olika material förblir synliga vid slutbehandling med puts.

Quad-Lock Corner Transition

Låsbryggor är tillgängliga i fem olika standardlängder och är färgkodade för att underlätta identifiering. Med hjälp av låsbryggor med olika längder kan man utföra fem olika väggbredder och de kan kombineras med skarvbryggor för att tillägga 305mm [12?] på alla standardlängder. För bredare håligheter kan man koppla ihop flera skarvbryggor.

Quad-Lock-låsbryggor är gjutna i polyetylen med hög densitet (HDPE). Låsbryggornas unika design och placering ger följande fördelar:

  • Tryggar en jämn tjocklek av betongen i hela väggen.
  • Förebygger böjning eller spridning av panelkanter för att trygga släta, jämna ytor och undvika glapp. Detta uppnås med hjälp av låsbryggor vid alla horisontala OCH vertikala skarvar där panelerna är mest utsatta för hydrostatiskt tryck vid gjutning.
  • Ger extra styrka vid ställen utsatta för högt tryck såsom hörn och T-formade väggar.
  • Låsbryggor kan lätt modifieras för specifika ändamål genom att skära dem till halvbryggor och bryggflänsar som används intill vägganslutningar och öppningar.
  • Möjliggör nästintill obegränsad storlek av håligheten när skarvbryggor kombineras med standardlåsbryggor.

Låsbryggor för tegelavsatser

Quad-Lock Brick Ledge Tie Assembly

Quad-Lock utskjutande låsbryggor kan användas för att skapa en betongavsats för fasadbeklädnader av tegel eller sten eller för att stödja golvbjälkar. De möjliggör att lätt omvandla väggens betongutrymme från 305mm [12?] till 150mm [6?] (om de används med U-0,28-paneler), vilket ger en massiv betongavsats på 95mm [3 3/4”] plus en 57mm [2 1/4”] bred skumpanel med hög densitet täckt med galvad plåtränna.

Skarvbryggor

Quad-Lock Extender Tie

Quad-Lock skarvbryggor möjliggör byggaren att utföra väggar med nästintill varje önskad betongtjocklek. Skarvbryggor är designade för att kopplas ihop med vanliga hela låsbryggor för att tillägga 305mm [12?] på betongutrymmet. Flera skarvbryggor kan kombineras med vanliga hela låsbryggor för att skapa betongutrymmen större än 610mm [24?].

Låsbryggor för plattor

Plattbryggor i kombination med plattstöd och virke på 5×10cm ger ett starkt stödsystem för 1-2 skikt av utvändiga paneler vid gjutning av golvplattan. Systemet eliminerar behovet av utvändiga ställningar eller stegar. Tillgänglig på 152mm [6“], 203mm [8?], 254mm [10?] 305mm [12?] och 355mm [14“].