Quad-Lock paneler

Quad-Lock Panels

Vanliga Quad-Lock paneler är 1218mm [48?] långa, 305mm [12?] höga och 57mm [2?] tjocka, med lås vid panelernas över- och nederkant.

Q Quad-Lock fästbandpaneler (FS) har samma mått som vanliga paneler men är försedda med 38mm [1?] breda fästband i plast som är ingjutna i panelerna med avstånd på 305mm [12?]. De tryggar oavbrutna förankringspunkter för utvändig/överlappande beklädnad (t ex beklädnad i vinyl eller fibercement) vid behov.

Quad-Lock PLUS -paneler är utarbetade för väggar som behöver högre isoleringsvärden. Måtten av Plus-panelerna är desamma som hos standardpaneler men tjockleken är 108mm [4?].

Quad-Lock PLUS-FS -paneler har samma mått som Plus-paneler men är försedda med 38mm [1?] breda fästband i plast som är ingjutna i panelerna med avstånd på 305mm [12?].

Fästbanden ligger 51mm [2?] till vänster på alla djupa spår i FS-panelerna (dvs med avstånd på 305mm [12?]) och sträcker sig till panelytan som små punkter för lättare identifiering. Låsbryggor i plast fästs vid fästbanden för att uppnå en oavbruten vertikal fästyta med bredd på 38mm [1?] (inga fogar eller glapp som kunde försvåra monteringen av beklädnaden). FS-panelen kan användas på ena sidan eller båda sidorna av väggen, alltefter behov.

De ovan beskrivna panelerna inkluderar ingjutna urtag med 51mm [2?] avstånd för att koppla panelerna till
Quad-Lock låsbryggor, vilket garanterar att panelerna kommer att ligga precis i linje. Panelerna har fina skåror med avstånd på 51mm [2?] för att underlätta mätning och skärning. Panelerna har även djupare spår efter varje 305mm [12?] för markering av låsbryggornas placering.

Quad-Lock Extra-paneler kan tilläggas under byggprocessen bakom det utvändiga panelskiktet av alla standardväggar av Quad-Lock, i ett eller flera skikt.

Quad-Lock panelerna möjliggör att uppnå många olika isoleringsvärden, man kan välja mellan U-värden på 0,28, 0,20, 0,15 och lägre. Läs mer…

Alla Quad-Lock paneler är gjutna av brandhämmande expanderad polystyren (EPS). EPS är ett isoleringsmaterial av skumtyp som har inget ozonuttunningsvärde. EPS har aldrig innehållit några CFC- eller HCFC-föreningar. Quad-Lock-panelen är inert, kemiskt stabil och avger inga gaser i bostäder eller kommersiella lokaler. EPS betraktas faktiskt som ett värmeisoleringsmaterial av världsklass med egenskaper som gör den motståndskraftig mot tid och fukt.