Hemägare

Varför bygga ditt hem med Quad-Lock?

Hälsa och komfort

Quad-Lock-väggar eliminerar luftintrång. Detta tryggar mindre mängder av damm eller pollen i luften och ingen risk för mögelangrepp eller röta. En betongbostad uppnår Sound Transmission Class (STC)-betyg på 50+, dvs hemmet blir mycket tystare.

Hållbart
Quad-Lock ger praktiskt taget inget byggavfall på plats och alla rester kan återvinnas. Dessutom inkluderar vår tillverkningsprocess inga CFC- eller HCFC-föreningar och materialen avger inga gaser. Underhålls- och driftskostnaderna är betydligt lägre och en betongsbostads livslängd kan mätas i århundraden!

Energieffektivt

Quad-Lock ger praktiskt taget inget byggavfall på plats och alla rester kan återvinnas. Dessutom inkluderar vår tillverkningsprocess inga CFC- eller HCFC-föreningar och materialen avger inga gaser. Underhålls- och driftskostnaderna är betydligt lägre och en betongsbostads livslängd kan mätas i århundraden!

Starkt och tryggt

ntegriteten av den förstärkta betongkonstruktionen och ICF tål vindstyrkor på orkan-/tornadonivå och medföljande flygande skräp. Du är utmärkt skyddad mot både tidens och naturens härjningar. Quad-Lock-väggar har nominell brandbeständighet på upp till 4 timmar, uppmätt av Underwriters’ Laboratories i Canada. Det har testats i enlighet med EU-standarder.

Designvänligt

Inget behov av specialbeställda komponenter – alla unika arkitektoniska element kan framställas på plats.