Arkitekter & Ingenjörer

Ökad designmässig anpassbarhet och flexibilitet Quad-Lock kan lätt formas till alla önskade designelement för moderna byggnader – breda öppningar, bågar, hörn, alla slags vinklar och kurvor med nästan valfri radie. Vi erbjuder formar med U-värden på 0,28, 0,20, 0,15 och lägre, tio väggkonfigurationer, vinklar av alla storlekar, kurvor, stöd, fästtillbehör, system för fuktisolering och putsning. Vårt panelsystem möjliggör att designa och utföra alla utbyggnader inom 50,8 mm – att bygga runt förstärkningar i form av överliggare eller pelare, att lägga till armering, vad som helst. Vår produkt Quad-Deck – en värmeisolerade betongform för golv- och takkonstruktioner – ger dig en komplett betongkonstruktion.
 
Ökad energieffektivitet Quad-Lock-byggnader är särskilt energieffektiva tack vare den kompletta EPS-värmeisoleringen, betydligt minskat luftintrång och betongens “termiska massaeffekt”. Alltså kan värmeisolerade betongformar av Quad-Lock spara dina kunder upp till 80% av uppvärmnings- och nedkylningskostnader – en månatlig besparing.
Ökad kundtillfredsställelse Förutom de betydligt lägre energikostnaderna är Quad-Lock-byggnader även mycket bekvämare och hälsovänligare för att bo i, tack vare den ytterst jämna inomhustemperaturen (inga kalla eller dragiga ställen), mycket bättre ljuddämpning (Sound Transmission Class (STC)-betyg mellan 49 och 53+), låg risk för mögelangrepp och intrång av allergener samt brandbeständighet på upp till 4 timmar.
 
Hållbart byggande Quad-Lock-byggnader har längre livslängd och bättre motstånd mot naturkatastrofer, röta, mögel och skadedjur tack vare massiv förstärkt betong som är upp till 8 ggr starkare och nästintill ogenomtränglig. Ett hem av Quad-Lock är byggt för att bestå.
Vårt engagemang och stöd Vårt produktutvecklingsteam samarbetar med kunderna för att marknadsföra moderna, fälttestade produkter. Vårt företag har ISO 9001:2000-certifiering. Vi erbjuder kurser och praktiska utbildningar i hela landet samt specifik utbildning på plats. Vårt starka nätverk av återförsäljare erbjuder hjälp och utrustning lokalt. Quad-Locks huvudkontor förser sina filialer med rejäla ingenjörstekniska och tekniska resurser.

EPS Briefing För arkitekter Architectural tekniker, bygg och anläggning beställare