Frågor och svar

Allmänna frågor

1. Vad är Quad-Lock?

Quad-Lock är ett lätt, värmeisolerade, permanent betongformsystem (“värmeisolerade betonggjutform” eller “ICF”). Se även förklaringen om värmeisolerade betonggjutformar och översikten över byggande med värmeisolerade betonggjutformar.

2. Vad kan man bygga med Quad-Lock?

Massiva platsgjutna betongväggar för lastbärande och obelastade väggar med utmärkt inbyggd värmeisolering. Använd Quad-Lock för fundament, utvändiga väggar ovanför marken, ljudbarriärer, brandväggar, stödväggar och böjda väggar i bostäder, kommersiella och industriella byggnader.

3. Är Quad-Lock bara avsett för fundament?

Nej. Egenskaperna som gör Quad-Lock ett utmärkt val för fundament och källare fungerar även vid byggande ovanför marken. Hållbarheten, anpassbarheten och energieffektiviteten av Quad-Lock-väggar gäller för alla fasadväggar.

4. Hur högt kan man bygga?

Flervåningshus kan byggas med Quad-Lock, en våning i taget. Varje våning är 2,4 -3,6m hög och gjuts med 60-120cm lyftar med ständigt flöde.

5. Kommer formarna att stå kvar efter gjutningen?

Ja, EPS står kvar för att fungera som isolering, ångspärr, underlag för ledningar och för infästning av material såsom puts, sten, tegel och skivor.

6. Kommer en Quad-Lock-byggnad att kosta mer?

I allmänhet utgör Quad-Lock-byggnader bättre värde för pengarna. Lägre regelbundna kostnader och potentiellt högre försäljningsvärde jämnar ut de ibland lite högre byggkostnaderna inom ett par år. Byggkostnader för Quad-Lock-byggnader är konkurrenskaftiga jämfört med väggar med virkesstomme, betongblockväggar och andra traditionella väggsystem. Högre materialkostnader kompenseras av – Minskade arbetskraftskostnader eftersom Quad-Lock förenar formbygge, isolering, ångspärr, spikning och övertäckning till ett enda byggmoment. – Lägre krav på uppvärmnings- och nedkylningsutrustning. Regelbundna kostnader är oftast mycket lägre vid Quad-Lock-byggnader. Dokumenterat energisparande är mellan 40 och 70% jämfört med väggar med virkesstomme, och underhållskostnaderna är lägre pga Quad-Lock-väggarnas stabila egenskaper. ‘Energieffektiva hypotekslån’ kan reducera dina lånebetalningar, även försäkringspremierna kan bli lägre. Se länkarna om energieffektiva hypotekslån.

7. Kan byggandet med Quad-Lock betraktas som “grönt byggande”?

Du kan spara upp till 41 träd genom att använda betongprodukter såsom ICF-väggar av Quad-Lock. Betong tillverkas lokalt av rikliga naturliga råvaror och återvinningsmaterial. Ett hem av Quad-Lock har lång livslängd och minskar energiförbrukningen betydligt. Quad-Lock ger en bra förmån för byggare som vill uppfylla standarder för “grön byggnad” såsom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Användning av Quad-Lock och betong kan bidra till upp till 69% av LEED-punkter pga hög energieffektivitet, användning av återvinningsmaterial, lokal tillverkning av materialen, låg träförbrukning och hållbara byggnader. Se även om övriga energieffektiva byggnadsteknologier..

8. Hur skiljer en Quad-Lock-vägg sig från en vägg med virkesstomme?

Massiva förstärkta betongväggar med Quad-Lock är normalt 8,5 ggr starkare än väggar med virkesstomme. De har även bättre ljudsäkerhet (STC-betyg på 50+); tål naturkatastrofer, röta och termiter bättre, har bättre värmeisoleringsförmåga (lägre U-värde) och är således mer energieffektiva; de minskar luftintrång och betongens termiska massa behåller jämnare inomhustemperatur.

9. Hur skiljer Quad-Lock sig från övriga värmeisolerade betongformar?

Quad-Lock är extremt anpassbart med de högsta tillgängliga U-värdena på U-0,15 [R-40] och lägre. Quad-Lock erbjuder en komplett lösning för utformning av väggar med rännor, konsoler osv – förutom skumdetaljer. Quad-Lock erbjuder utmärkt kundstöd, tillverkas av företag certifierade enligt ISO 9001:2000 och medför mindre leverans- och förvaringskostnader. Se Fördelar med Quad-Lockför mer information.

10. Är det enkelt för en byggare att lära sig bygga med Quad-Lock?

Ja. Montörer av Quad-Lock finner att grundläggande kunskaper om byggande lätt kan överföras till Quad-Lock. Erfarenhet inom snickararbeten, murarbeten samt betongformar och gjutning är särskilt nyttig. Quad-Lock erbjuder detaljerade anvisningar och tekniska material för byggare, såsom en monteringsvideo, produkthandbok, monteringsguide och tekniska broschyrer. Quad-Lock och våra återförsäljare sponsrar utbildningsseminarier och presentationer. Quad-Lock erbjuder även tekniskt stöd via telefon, fax, e-post och vid vissa fall även på plats.

11. Tar det mer tid att bygga mitt hus med Quad-Lock?

Erfarna Quad-Lock-arbetslag kan faktiskt uppföra ICF-konstruktioner snabbare än konstruktioner med virkesstomme. Quad-Lock-väggar eliminerar flera etapper såsom övertäckning och isolering av ytterväggar. Tillbaka till sidans topp

Egenskaper av systemet och väggarna

1. Vad är de fysiska måtten av Quad-Lock?

Varje panel mäter 1218 x 305mm och tjockleken är 58 eller 108mm. Låsbryggor är tillgängliga i fem standardstorlekar för betongtjocklekar på 96, 146, 197, 248 och 299mm. Ytterligare tjocklekar kan uppnås med hjälp av skarvbryggor. Se produkter.

2. Vad är Quad-Lock framställt av?

Panelerna är framställda av säker, icke-toxisk, svårantändlig EPS (expanderad polystyren) och låsbryggor är av HDPE (polyetylen med hög densitet). Quad-Lock-paneler är fria från CFC- och HCFC-föreningar, polyisocyanurater och övriga toxiska kemikalier. De avger inga gaser och bryts inte ned med tiden.

3. Är en Quad-Lock-byggnad säkrare än en byggnad med virkesstomme?

Ja, förstärkta betongväggar är upp till 8,5 ggr starkare än byggnader med virkesstomme. Därför är Quad-Lock-väggar motståndskraftigare mot jordbävningar, tornador och orkaner. Dessutom är Quad-Lock-väggar testade och har visat sig fungera som brandväggar i 4 timmar. Quad-Lock-väggarna utgör dock bara en del av byggnaden, även övriga komponenter bör säkras mot katastrofer, t ex golv och yttertak.

4. Vad händer med Quad-Lock-väggar vid brand?

Vid brand förblir betongkonstruktioner upprätta med större sannolikhet än träkonstruktioner. Quad-Lock-väggar är testade och har visat sig fungera som brandväggar i 4 timmar pga massiv betong. Vid samma provningar rasar väggar med virkesstomme oftast inom en timme eller tidigare . Quad-Lock-väggar kläs med en värmebarriär med brandmotstånd på 15 minuter (såsom 13mm gipsskiva) som gör att EPS inte kommer att brinna och avge rök i början. Quad-Lock är av EPS med brandhämmande egenskaper. I kontakt med låga kommer sådan EPS att smälta men inte fatta eld; därför bidrar den inte till branden. Rök av EPS har påvisats att vara “inte mer toxisk” än trärök. Se Brandprov.

5. Är Quad-Lock-väggar motståndskraftigare mot röta och mögel?

Ja. Quad-Lock-väggar bidrar inte till röta eller mögel eftersom de är massiva, tunga konstruktioner där den hela formhåligheten är fylld med betong. Betong, stål och EPS är inerta material som inte ruttnar eller möglar. Gipsskiva däremot innehåller papper som kan bidra till mögelangrepp vid för hög fuktnivå. Fukt inomhus bör hållas under kontroll med hjälp av lokal avfuktning (t ex badrumsfläkt) och korrekt dimensionerade klimatanläggningar med tillräckligt lång cykel för avfuktning. De flesta av byggnader med virkesstomme är mottagliga för röta och mögel eftersom fukt kan bli instängd i väggen trots alla slags isoleringar, tätningar, drev, tejp och packningar. Fukt tillsammans med organiska material möjliggör mögelangrepp och rota.

6. Hur är det med termiter, myror och andra skadeinsekter och -djur?

EPS har inget näringsvärde för termiter, myror eller andra skadeinsekter och -djur men de kan bo i och tränga genom skummaterialet. Den massiva betongen hindrar dock deras intrång och byggnadens konstruktionsmässiga integritet påverkas inte, till skillnad från trä. Som vid övriga konstruktionstyper kräver lokala bygglagar att skummaterialet ska skyddas, särskilt i områden med hög termitrisk som är listade i International Residential Code. Quad-Lock erbjuder självhäftande termitskydd för skydd nedanför markytan. Vid användning av Quad-Lock ovanför och under markytan rekommenderas den en oövertäckt betongremsa på minst 152 mm vid marknivå för undersökning; detta får termiterna att komma ut ur skummaterialet och bli synliga.

7. Kan jag ändra eller bygga till en Quad-Lock-byggnad i framtiden?

Ja. Öppningar kan skäras in i betongväggar med verktyg som är tillgängliga på de flesta verktygsuthyrningarna. Du kan även lägga till väggar genom att ansluta dem mot befintliga väggar. Tillbaka till sidans topp

Projektering, teknik och bygglagar

  1. Se Quad-Locks ETA-certifikat ->To be linked to ETA instead of BBA

2. Vilka väggtjocklekar kan man bygga med Quad-Lock?

Betongtjocklekar på 96, 146, 197, 248 och 299mm kan byggas med Quad-Lock-standardkomponenter. Totalbredder av väggarna är 210, 260, 311, 362 och 413mm. Bredare väggar kan byggas med hjälp av skarvbryggor av Quad-Lock. Se Quad-Lock-låsbryggor.

3. Hur bestämmer jag måtten av Quad-Lock-väggarna?

Detta bestäms av din lokala byggnämnd, projektören eller ingenjören. Den lokala byggnämnden kan tillåta dig att följa tidigare godkända projekteringsnormer såsom International Residential Code (IRC). Se Handbok om efterlevnad av lagkrav.

4. Accepteras Quad-Lock av lokala byggnämnder?

Det slutliga godkännandet beror på den lokala byggmyndigheten men Quad-Lock har genomgått utvärderingar av kravorganisationer i Tyskland, Storbritannien (BBA), USA (ICC), Canada (CCMC) och annanstans som ofta är godkända av lokala myndigheter. Quad-Lock skapar massiva, släta, helgjutna betongväggar, därför kan man följa tidigare godkända projekteringsnormer av den lokala byggnämnden. Se Handbok om efterlevnad av lagkravför närmare information.

5. Behöver jag en teknisk bearbetning av projektet?

Vid dagens normer kan många byggnader behöva viss teknisk bearbetning men fråga hos din lokala byggmyndighet. Släta monolitbetongväggar av Quad-Lock kan överensstämma med tidigare godkända normprojekt som är tillgängliga på byggmyndigheten.

6. Behöver jag ett husprojekt särskilt avsett för värmeisolerade betonggjutformar?

Nej. Tack vare anpassbarheten av Quad-Lock-systemet behöver man inte välja ett husprojekt utarbetat för ICF. Du är nästan alltid fri att välja ett önskat husprojekt av önskad projektör, och Quad-Lock-material kan anpassas till ritningarna. Planer, specifikationer och måtten bör kontrolleras av en professionell projektör för att försäkra att projektet tar hänsyn till större väggtjocklekar. Se länkarna till husprojekt. Tillbaka till sidans topp

Göra affärer med Quad-Lock

1. Vad kostar Quad-Lock?

Priset av Quad-Lock varierar beroende på leverans. Prisofferter för Quad-Lock-material lämnas utifrån specifika komponenter för ditt specifika projekt. Kontakta din lokala återförsäljare för en detaljerad kalkyl. Vi behöver ritningar (byggnadsplan och väggar) eller exakta väggmått – inkl vägglängder, höjder och tjocklekar; mått av alla byggnadsöppningar, antalet hörn/vinklar/T-formade väggar osv.

2. Kan jag se ett reelt Quad-Lock-projekt?

Ja. Kontakta din lokala återförsäljare eller Quad-Lock-representant eller se vårt bildgalleri..

3. Hur hittar jag den närmaste återförsäljaren av Quad-Lock?

Klicka här för att se återförsäljare eller gå till www.quadlock.com och välja “Locate Dealer“. Klicka på regionen för den planerade byggnaden.

4. Hur hittar jag kvalificerad arbetskraft för byggande med Quad-Lock?

Kontakta din lokala återförsäljare bv Quad-Lock för tips om entreprenörer med erfarenhet med Quad-Lock. Quad-Lock håller utbildningsseminarier för entreprenörer för att trygga framgången av ditt projekt.

5. Hur hittar jag en arkitekt eller ingenjör med kunskaper om Quad-Lock?

Kontakta din närmaste återförsäljare som oftast kan rekommendera en arkitekt eller ingenjör i din region som är insatt i projektering med värmeisolerade betonggjutformar. Quad-Locks tekniska material som finns tillgängliga online, på DVD eller som tryckta material gör det lättare för professionella projektörer att arbeta med ICF.

6. Hur får jag stöd för mitt Quad-Lock-projekt?

Din lokala återförsäljare är beredd att svara på dina frågor på plats, dessutom är din lokala Quad-Lock-representant beredd att hjälpa med beräkning av mängder, utbildning på plats, produktseminarier och utbildning av återförsäljare.

7. Hur lång tid tar det att få Quad-Lock-materialen levererade av min återförsäljare?

Återförsäljare av Quad-Lock har de flesta av våra material på lager. Ibland kan lagerreserverna vara begränsade men de kan lämna in en order till Quad-Lock-fabriken som oftast levereras inom en vecka (i Nordamerika, längre leveranstider i övriga världen).

8. Vad är garantin av Quad-Lock?

Vi erbjuder begränsad produktgaranti mot produktdefekt. Tillbaka till sidans topp

Byggande med Quad-Lock

1. Hur många stöd behövs det?

Tillräckligt för att hålla väggen i linje vid formbygge och gjutning, i allmänhet med avstånd på 1,8-2,4m, beroende på väggens mått. Hörn- och vinkelkonsoler eliminerar behovet av konstruktionsmässiga stöd för hörn och vinklar. Se monteringsvideo av Quad-Lock, produkthandboken eller kontakta din lokala Quad-Lock-representantför närmare information.

2. Behöver man använda en särskild betongblandning?

Eftersom ICF-produkter idag används i de flesta regionerna har din lokala tillverkare av färdigblandad betong sannolikt en särskild “ICF-blandning” tillgänglig. Leverantören behöver följande information: 1) specifik tryckhållfasthet av byggnadsplan; 2) högst 150mm flytsättmått eller 410mm spridning; 3) behov av särskilt “flytande” betong (t ex med superplastifikator); 4) aggregatstorlek på 10mm eller 20mm och 5) typen av gjutningsutrustning som används (betongpump, transportband osv). Betongleverantören bestämmer vilken blandning av tillgängliga material är lämpligast för dig.

3. Behöver väggarna komprimeras?

Använd korrekta gjutnings- och tätningsmetoder, inkl manuell tätning med stålstång eller användning av mekanisk vibrator med liten diameter (32mm). Komprimera inte för mycket.

4. Hur monterar man dörrarna och fönstren?

En trä- eller vinylram (“skal”) framställs enligt de specifika måtten av fönster- eller dörröppningen och monteras in i Quad-Lock-väggen. Skalet fixeras och kringgjuts med betong. Kom ihåg tumregeln om byggnadsöppningar för fönster och dörrar: “För stort är okej men för litet går inte”. Se monteringsvideon och produkthandbokenför närmare information.

5. Hur installerar man el- och rörsystem?

Merparten av el- och rörsystem läggs i spår skurna i skummaterialet efter härdningen av betongen. Eldosor, vatten- och avloppsledningar fästs direkt på betongen efter att skummaterialet har skurits bort. Elkablar och vissa rörledningar kan även placeras i vägghåligheten före betonggjutningen. Se monteringsvideon och produkthandbokenför närmare information.

6. Hur monterar man gipsskivan?

Gipsskivan fästs vid låsbryggor i plast inuti skummaterialet med hjälp av gipsskruvar. Dessutom kan man använda ett lim som passar för EPS.

7. Hur monterar man ytbeklädnader?

Puts appliceras på skumytan enligt tillverkarens rekommendationer, oftast med hjälp av ett nät. Beklädnader av trä, plast eller metall fästs mekaniskt vid fästbanden i plast eller vid behov vid de kontinuerliga fästbanden innanför Quad-Lock FS-paneler. Sten och tegel monteras enligt projektets specifikationer (t ex med tegelavsatser och speciella låsbryggor). Se produkthandboken för närmare information.

8. Behöver Quad-Lock-väggar nedanför markytan någon vatten- eller fuktisolering?

Ja, liksom alla betongkonstruktioner utsatta för fukt. Beroende på förhållandena på plats rekommenderas det att isolera Quad-Lock mot vatten eller fukt med självhäftande membran och/eller dräneringsskivor. Dessutom rekommenderas det att tillämpa alla andra godkända metoder för vattenskydd såsom korrekt utfört dränage, komprimering av återfyllningen och lämplig avrinning av dagvatten på hela tomten. Se produkthandbokenför närmare förslag.

9. Behöver man ångspärr för Quad-Lock-väggar ovanför marken?

Nej. ICF-väggar av Quad-Lock är ‘massiva’ väggar (i motsats till ihåliga väggar såsom väggar med virkesstomme) och behöver ingen ångspärr. Den låga genomträngligheten av skummaterialet och betongen utgör en naturlig barriär mot luftfukt och luftintrång. Alltså hålls även luftburen förorening, damm och pollen ute av Quad-Lock-väggar. Fler frågor? Kontakta oss gärna